Gå till huvudinnehåll

Återanvända mått med originalmått

PÅ DEN HÄR SIDAN

Återanvända mått med originalmått

När du arbetar med en opublicerad app kan du skapa originalmått som kan återanvändas. Den som använder en publicerad app kommer åt originalmåtten men kan inte förändra dem.

Ett originalmått är en kombination av ett uttryck och beskrivande data, såsom namn, beskrivning och taggar. Du kan skapa ett originalmått på olika sätt.

Skapa ett originalmått från ett fält

Skapa ett originalmått med en vanlig aggregeringsfunktion

Skapa ett originalmått genom att skriva in uttrycket

Skapa ett originalmått från datamodellvyn

Du kan även skapa ett originalmått baserat på ett mått som skapats i en visualisering. Under måttet i egenskapspanelen för en visualisering klickar du på Lägg till nytt under Originalobjekt.

See also

 

Använda originalmått i uttryck

Återanvända resurser med originalobjekt

Använda uttryck i visualiseringar

Mått

Dimensioner