Gå till huvudinnehåll

Skapa ett originalmått genom att skriva in uttrycket

PÅ DEN HÄR SIDAN

Skapa ett originalmått genom att skriva in uttrycket

När du arbetar med en opublicerad app kan du skapa originalmått som kan återanvändas. Du kan lägga till komplexa uttryck genom att skriva in uttrycket i uttrycksredigeraren.

 1. Klicka på Edit Redigera ark i verktygsfältet.

  Resurspanelen öppnas på vänster sida.

 2. Klicka på Master items för att öppna originalen.
 3. Klicka på rubriken Mått för att expandera kategorin.

 4. Klicka på Skapa nytt.

  Dialogen Skapa nytt mått öppnas.

 5. Klicka på Expression i textrutan Uttryck för att öppna dialogen Lägg till uttryck.

 6. Skriv uttrycket direkt i uttrycksredigeraren (huvudfönstret).

  Fältnamnen du använder i uttrycket kontrolleras, och uttryckets syntax valideras.

  Tips: Medan du skriver i uttrycksredigeraren valideras uttrycket kontinuerligt. Om ett fel uppstår får du tips om vad som inte stämmer i det nedre vänstra hörnet. Ytterligare felinformation kan vara tillgänglig om du klickar på ikonen bredvid tipset.

  Varje rad i uttrycksredigeraren är numrerad. Standardmarkeringen för syntax används.

  Tips: Du kan öppna onlinehjälpen med den fullständiga beskrivningen av hur den aktuella funktionen används genom att dubbelklicka på namnet på funktionen i uttrycksredigeraren och trycka på Ctrl+H på tangentbordet. Den här funktionen blir tillgänglig när du har angett den första parentesen av uttrycket efter funktionsnamnet, och endast när du använder en dator med ett tangentbord.
 7. Klicka på Verkställ för att stänga dialogen Lägg till uttryck.

  Nu ska du lägga till beskrivande data för måttet.

 8. Ange ett namn för måttet.

 9. Ange en beskrivning för måttet (valfritt).

 10. Om du vill ange en färg klickar du på Arrow down i listrutan med färger och väljer en färg på något av följande sätt:

  • Klicka på en av färgerna i paletten.
  • Skriv en färgkod med sex tecken i indatafältet Hex.
  • Klicka på Show options längst ned i dialogen, välj en färg i färg i färghjulet och justera mättnadsreglaget om det behövs.
 11. Lägg till taggar (valbart).

 12. Under Talformat kan du välja:

  • Auto
  • Tal
  • Money
  • Datum
  • Varaktighet
  • Anpassad
  • Måttuttryck

 13. Klicka på Skapa.

Måttet sparas nu i kategorin Mått bland originalen och du kan använda det i visualiseringar.

See also

 

Använda uttryck i visualiseringar