Gå till huvudinnehåll

Skapa en originaldimension från resurspanelen

När du arbetar med en opublicerad app kan du skapa originaldimensioner som kan återanvändas. Den som använder en publicerad app kommer åt originaldimensioner men kan inte förändra dem.

Anteckning om informationDu kan enbart skapa originaldimensioner när du arbetar med en opublicerad app.
 1. Klicka på Edit Redigera ark i verktygsfältet.

  Resurspanelen öppnas på vänster sida.

 2. Klicka på Linked Object för att välja originalobjektsfliken.
 3. Klicka på rubriken Dimensioner för att expandera kategorin.
 4. Klicka på Skapa nytt.

  Dialogen Skapa nya dimensioner öppnas.

 5. Ange om dimensionen ska vara enskild eller hierarkisk.
  För hierarkiska dimensioner, se avsnittet Skapa en hierarkisk dimension.
 6. Klicka på ett fält till vänster för att välja det.

  Namnet på fältet läggs automatiskt till som namnet på dimensionen.

 7. Ändra namnet om du vill.
 8. Ange en beskrivning för dimensionen (valbart).
 9. Om du vill ange en färg klickar du på Arrow down i listrutan med färger och väljer en färg på något av följande sätt:

  • Klicka på en av färgerna i paletten.
  • Skriv en färgkod med sex tecken i indatafältet Hex: #.
  • Klicka på Show options längst ned i dialogen, välj en färg i färghjulet och justera mättnadsreglaget om det behövs.
 10. Lägg till taggar (valbart).
 11. Klicka på Skapa.
 12. Välj Klar för att stänga dialogen.

Dimensionen sparas nu i kategorin Dimensioner bland originalen och du kan använda det i visualiseringar.

Anteckning om tipsDu kan snabbt lägga till flera dimensioner som original genom att klicka på Lägg till dimension efter att du lagt till varje dimension. Klicka på Klart när du är klar.