Gå till huvudinnehåll
Ladda data från databaser

PÅ DEN HÄR SIDAN

RELATERAD INFORMATION

Ladda data från databaser

Du kan ladda data från kommersiella databassystem i Qlik Sense med hjälp av följande anslutningar:

 • Kopplingar som utvecklats specifikt för att läsa in data direkt från databaser med licensierade ODBC-drivrutiner utan krav på DSN-anslutningar. Mer information finns i Qlik-kopplingar: Databas (endast på engelska).

 • Kopplingar som använder Microsoft ODBC-gränssnittet eller OLE DB. För att använda Microsoft ODBC måste du installera en drivrutin som stöd för din DBMS. Du måste även konfigurera databasen som en ODBC-datakälla under ODBC – Administrera datakälla i Windows Kontrollpanel.

Läsa in data från en ODBC-databas

Det finns två sätt att ladda data från en databas:

Du kan ansluta direkt till en databas med någon av de Qlik-licensierade ODBC-drivrutinerna. Se instruktionerna för Database-anslutningar på hjälpplatsen för Qlik-anslutningar.

Mer information finns i ODBC Connector Package (endast på engelska).

Qlik-licensierade ODBC-drivrutiner har stöd för följande databaser:

 • Amazon Redshift
 • Apache Drill
 • Apache Hive
 • Apache Phoenix
 • Apache Spark
 • Azure SQL
 • Cloudera Impala
 • Google BigQuery
 • Microsoft SQL Server
 • MongoDB
 • MySQL Enterprise
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Sybase ASE
 • Teradata

Gör så här för att använda Microsoft ODBC-gränssnittet:

 1. Du måste ha en ODBC-datakälla för den databas du vill nå. Denna konfigureras under ODBC - Administrera datakälla i Windows Kontrollpanel. Om du inte redan har en sådan måste du lägga till den och konfigurera den, exempelvis genom att peka på en Microsoft Access-databas.
 2. Öppna Skriptredigeraren.
 3. Skapa en ODBC-dataanslutningar som pekar på ODBC-anslutningen som nämns i steg 1.
 4. Klicka på Data Selection på datakopplingen för att öppna dialogen Dataval.

Nu kan du välja data från databasen och infoga skriptkoden som krävs för att ladda data.