Gå till huvudinnehåll

Hämta data från en visualisering

Du kan hämta data från en visualisering och spara dem som en .xlsx-fil.

Mer information om maximalt antal rader, kolumner och celler för en Excel-exportfil finns i ExportData-metoden. (endast på engelska)

  1. Högerklicka på den visualisering du vill hämta data från.

  2. Välj Hämta som ... och Data.

  3. Hämta datafilen genom att klicka på länken.

  4. Öppna eller spara filen.

Anteckning om tipsI filterrutor med mer än en dimension kan du antingen välja alla dimensioner eller en enskild dimension.