Gå till huvudinnehåll

RangeMin - skript- och diagramfunktion

RangeMin() returnerar de lägsta numeriska värden som hittas inom uttrycket eller fältet.

Syntax:  

RangeMin(first_expr[, Expression])

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Limitations:  

Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Examples and results:  

Exempel på funktioner
Exempel Resultat

RangeMin (1,2,4)

Returnerar 1
RangeMin (1,'xyz')

Returnerar 1

RangeMin (null( ), 'abc')

Returnerar NULL

Example:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMin(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMin INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeMin för varje post i tabellen.

Resultattabell
RangeID MyRangeMin
1 5
2 2
3 2
4 9
5 5
6 2

Exempel med uttryck:

RangeMin (Above(MyField,0,3)

Returnerar minimivärdet inom intervallet av tre värden för MyField, uträknade på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden. Om du anger det tredje argumentet som 3 returnerar Above()-funktionen tre värden, där det finns tillräckligt med rader ovanför, vilka används som indata för RangeMin()-funktionen.

Data som används i exempel:

Exempeldata
MyField RangeMin(Above(MyField,0,3))
10

10

2 2
8 2
18 2
5 5
9 5

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Mer information