Gå till huvudinnehåll
RangeCount - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

RangeCount - skript- och diagramfunktion

RangeCount() returnerar antalet värden, både textvärden och talvärden, i uttrycket eller fältet.

Syntax:  

RangeCount(first_expr[, Expression])

Return data type: heltal

Arguments:  

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument
Argument Beskrivning
first_expr

Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska räknas.

Expression

Valfria uttryck eller fält som innehåller det intervall med data som ska räknas.

Limitations:  

NULL-värden räknas ej.

Examples and results:  

Exempel på funktioner
ExempelResultat
RangeCount (1,2,4)

Returnerar 3

RangeCount (2,'xyz')

Returnerar 2
RangeCount (null( ))Returnerar 0
RangeCount (2,'xyz', null())Returnerar 2

Example:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeCount(Field1,Field2,Field3) as MyRangeCount INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeCount för varje post i tabellen.

Resultattabell
RangeID MyRangeCount
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3

Exempel med uttryck:

RangeCount (Above(MyField,1,3))

Returnerar antalet värden som finns i de tre resultaten för MyField. Om du anger det första argumentet för Above()-funktionen som 1 och det andra argumentet som 3, returnerar den värdena från de första tre fälten ovanför den aktuella raden, om det finns tillräckligt med rader. De används som indata för RangeCount()-funktionen.

Data som används i exempel:

Exempeldata
MyField RangeCount(Above(MyField,1,3))

10

0
21
82
183
53
93

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;