Gå till huvudinnehåll
Mod - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

Mod - skript- och diagramfunktion

Mod() är en matematisk modulofunktion som returnerar den icke-negativa återstoden av en heltalsdivison. Det första argumentet är dividenden, det andra argumentet är divisorn. Båda argumenten måste vara heltalsvärden.

Syntax:  

Mod(integer_number1, integer_number2)

Return data type: heltal

Limitations:  

integer_number2 måste vara större än 0.

Examples and results:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Mod( 7,2 )

Returnerar 1

Mod( 7.5,2 )

Returnerar NULL

Mod( 9,3 )

Returnerar 0

Mod( -4,3 )

Returnerar 2

Mod( 4,-3 )

Returnerar NULL

Mod( -4,-3 )

Returnerar NULL