Gå till huvudinnehåll
Frac - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

Frac - skript- och diagramfunktion

Frac() returnerar decimaldelen av x.

Fraktionens definieras så att Frac(x ) + Floor(x ) = x. Förenklat innebär detta att fraktionen av ett positivt tal är skillnaden mellan talet (x) och heltalet som föregår det.

Exempel: Fraktionen av 11.43 = 11.43 - 11 = 0.43

För ett negativt tal, säg -1,4, Floor(-1.4) = -2, som ger följande resultat:

Fraktionen av -1,4 = -1,4 - (-2) = -1,4 + 2 = 0,6

Syntax:  

Frac(x)

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
x Tal som decimaldel ska returneras för.

Examples and results:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
Frac( 11.43 )

Returnerar 0,43

Frac( -1.4 )

Returnerar 0,6