Gå till huvudinnehåll

Fact - skript- och diagramfunktion

Fact() returnerar faktorn av ett positivt heltal x.

Syntax:  

Fact(x)

Return data type: heltal

Limitations:  

Om talet x inte är ett heltal trunkeras det. Icke-positiva nummer returnerar NULL.

Examples and results:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Fact( 1 )

Returnerar 1

Fact( 5 )

Returnerar 120 ( 1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120 )

Fact( -5 )

Returnerar NULL