Gå till huvudinnehåll

Combin - skript- och diagramfunktion

Combin() returnerar antalet kombinationer av q-element som kan väljas från en uppsättning p-element. Motsvaras av formeln: Combin(p,q) = p! / q!(p-q)! Ordningen som komponenterna väljs i är inte signifikant.

Syntax:  

Combin(p, q)

Return data type: heltal

Limitations:  

Icke-heltal kommer att trunkeras.

Examples and results:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Hur många kombinationer av 7 nummer kan göras bland totalt 35 lotterinummer?

Combin( 35,7 )

Returnerar 6 724 520