Gå till huvudinnehåll

GetObjectDimension - diagramfunktion

GetObjectDimension() returnerar namnet på dimensionen. Index är ett valfritt heltal som anger dimensionen som ska returneras.

Anteckning om information

Du kan inte använda den här funktionen i ett diagram på följande platser: titel, underrubrik, fotnot, referenslinjeuttryck.

Anteckning om information

Du kan inte referera till namnet på en dimension eller ett mått i ett annat objekt med Object ID.

Syntax:  

GetObjectDimension ([index])

Example:  

GetObjectDimension(1)

 

Om du vill returnera namnet på ett mått använder du funktionen GetObjectMeasure istället.