Gå till huvudinnehåll

Konfigurera dina beteenden

Nu ska du skapa ett beteende. Beteenden gör det möjligt att ange anpassade individuella omfattningar för hur måttgrupper används.

Med beteenden kan du:

  • Tvinga fram nödvändiga urval av värden från ett fält med en måttgrupp.

  • Ange vilka grupper du vill ska användas med en måttgrupp.

  • Ange vilka grupper du inte vill ska användas med en måttgrupp.

  • Ange en kalenderperiod som ska användas med en måttgrupp som standard.

Det är valfritt att använda beteenden.

Varför ska jag konfigurera beteenden?

Ungefär som med paket kan du med beteenden ange omfattningen för hur grupper ska användas tillsammans. Med beteenden kan du ange en avgränsad omfattning för hur enskilda måttgrupper används tillsammans med andra grupper.

Till exempel, när vi söker efter fält från gruppen Sales i Insikter, aggregeras som standard måttresultat för Gross Profits över all tid. Det skulle vara mer användbart att använda en senare tidsperiod. Du kan skapa ett beteende som använder en av dina kalenderperioder som standard.

Skapa ett beteende för standardkalenderperiod

  1. Klicka på Skapa beteenden.

  2. Under Gäller för väljer du Sales.

  3. Under Beteendetyp väljer du Standardkalenderperiod.

  4. Under Kalendergrupp väljer du Order Date.

  5. Under Period väljer du Latest month.

  6. Klicka på Skapa.

Resultat

Gå till Insikter och sök efter what is the average sales by employee. De matchande resultaten visar nu ett stapeldiagram som jämför försäljningen i december 2020 med försäljningen i november 2020 för varje medarbetare. För diagram som inte stöder jämförelser visas resultatet för december 2020 istället.

Insiktsdiagram från Insight Advisor som använder en standardkalenderperiod.

An Insights chart displaying a bar chart that shows the average Sales by Employee name. A default calendar period has been applied, comparing December 2020 to November 2020 sale

Du kan ändra standardkalenderperioden i Analysperiod.