Gå till huvudinnehåll

Meny för lång tryckning (enheter med pekskärm)

PÅ DEN HÄR SIDAN

Meny för lång tryckning (enheter med pekskärm)

När du arbetar på en enhet/dator med pekskärm kan du trycka länge på en visualisering för att öppna en alternativmeny.

Du kan växla mellan att ha pekstöd på eller av på den globala menyn (Navigation).

Alternativmenyn öppnas när du trycker länge på en visualisering.

Touch gesture shortcut menu.

Alla alternativ kanske inte är tillgängliga. De tillgängliga alternativen varierar beroende på om du redigerar eller analyserar (visar) en app och tillgängligheten styrs av de behörigheter som din administratör har tilldelat dig.

  • ¥ Snabbmeny: Visa data, Kopiera länk, Bädda in diagram eller Hämta.
  • s Helskärm
  • Ú Utforskningsmeny
  • Å Ögonblicksbild
  • Bildbiblioteket
  • é Spara som ett originalobjekt eller bryta länken till ett originalobjekt (visas inte)

See also