Gå till huvudinnehåll

Anpassa dina KPI:er

PÅ DEN HÄR SIDAN

Anpassa dina KPI:er

I multi-KPI-diagrammet (Multi-KPI) kan du anpassa värden och mått genom att ange ett eller flera villkor. Du kan lägga till flera KPI:er samtidigt, gruppera dem och skapa länkar till olika ark. KPI-värdena kan även anpassas var för sig. Du kan skilja dem åt med en eller flera CSS-egenskaper som textfärg, teckensnitt, storlekar, ikoner, etiketter och grafik.

Egenskaper för multi-KPI:er

KPI-värdena kan även anpassas var för sig. Du kan skilja dem åt med en eller flera CSS-egenskaper som textfärg, bakgrundsfärg, teckensnitt, storlekar, ikoner, etiketter och grafik.

Example:


KPI-värden med ikoner, olika färger, teckensnitt och originalvisualiseringar

Färglägga en multi-KPI

Med färgalternativet kan du skilja alla KPI-värden (mått och etiketter) åt med färger. Du kan byta färg på text, ikoner och bakgrundsfärg. Färgerna ska vara giltiga CSS-färger.

Välj färger från:

 • Färgpaletten med en uppsättning fördefinierade färger.
 • Färgcirkeln (klicka på stafflisymbolen i färgpaletten och välj varje för sig).
 • Ange en färgkodssträng i fältet intill stafflisymbolen.

Konfigurera grundläggande färginställningar:

 • Ändra färg på mått eller etikett:

  Gör följande:

  1. Klicka på Data > Mått i egenskapspanelen.
  2. Klicka på måttet du vill ändra och välj om du vill färglägga värdet (Värdefärg) eller etiketten (Etikettfärg).
  3. Välj färg på färgpaletten som öppnas.

  Example:


 • Ändra bakgrundsfärgen:

  Gör följande:

  1. Klicka på Utseende > Format i egenskapspanelen.
  2. Klicka på rutan Bakgrundsfärg.
  3. Välj färg på färgpaletten som öppnas, så uppdateras diagrammet.

  Du kan även ange en egen färg. Klicka på stafflisymbolen i färgpaletten och välj en färg, eller ange en kodsträng för färgen i fältet intill stafflisymbolen. Färgerna ska vara giltiga CSS-färger.

Ändra storlekar i en multi-KPI

Du kan ange storlek för dimensioner, mått, etiketter och ikoner genom att välja mellan fördefinierade storlekar i en listruta.

 • Dimensionsetiketter: Välj etiketternas storlek i listrutan under Utseende > Dimensioner > Storlek i egenskapspanelen.

 •  Etiketter för mått: Alla mått kan ha olika storlekar.

  Gör följande:

  1. Välj storlek för måtten i egenskapspanelen under Data > Mått.
  2. Välj mått och klicka på rutan Åsidosätt parametrar.
  3. Ange etikettens typ som en sträng eller i uttrycket under Etikett. Välj storlek i listrutan under Storlek.

 • Ikoner: Alla ikoner kan ha olika färger.

  Gör följande:

  1.  Gå till Data > Mått i egenskapspanelen.
  2.  Välj mått och välj en ikon.
  3.  Välj ikonens storlek i listrutan under Ikon.

Ändra teckensnitt i en multi-KPI

Du kan ändra teckensnittsfamilj för alla etiketter. Gå till Data > Mått i egenskapspanelen och välj relevant mått. Ange en etikettsträng under Teckenstil och tryck på Retur.

Du kan även byta teckensnitt genom att ange ett uttryck i uttrycksredigeraren (Expression) eller använda enskilda CSS-egenskaper för teckensnitt som anges under Utseende > Format > Format (CSS) i egenskapspanelen.

Ändra ikoner

Du kan ange en fördefinierad ikon som ska representera ett värde och/eller en etikett genom att välja i ikonuppsättningen. Ikonerna kan sedan anpassas med olika alternativ för färg, teckensnitt, etikett och storlek.

Gör följande:

 1. Klicka på Data > Mått i egenskapspanelen.
 2. Markera rutan Välj ikon och klicka på önskad ikon i ikonuppsättningen som öppnas. 3. Klicka på OK. Popupfönstret stängs och diagrammet uppdateras.
 4. Ange om etiketten eller värdet ska konfigureras genom att välja Etikett eller Värde under Ikonens position.


Du kan även välja att värdet/etiketten ska visas som en ikon genom att ange en ikonsträng under Ikon (Data > Mått > relevant mått i egenskapspanelen och trycka på Retur. Klicka sedan på Etikett eller Värde under Ikonens position, beroende på vilket du vill konfigurera. Det går även att ändra en ikon genom att ange ett uttryck i uttrycksredigeraren (Expression). Ikonerna ska vara giltiga CSS-ikoner.

Använda läget för informationsgrafik

Med läget för informationsgrafik kan du visa varje värde grafiskt som ett lämpligt antal ikoner.

Gör följande:

 1. Klicka på relevant mått under Data > Mått i egenskapspanelen och klicka på knappen Ikon.
 2. Välj en ikon som ska representera måttet i den fördefinierade ikonuppsättningen (Ikoner) som öppnas.
 3. Klicka på knappen Läget för informationsgrafik. KPI-diagrammet uppdateras och visar måtten grafiskt med lämpligt antal ikoner (högst 100 ikoner för varje mått).

  Du kan även välja en ikon genom att ange ett uttryck i uttrycksredigeraren (Expression).

Examples:

Två KPI-diagram med olika typer av informationsgrafik. Du kan välja olika ikoner för varje mått.

Bädda in en originalvisualisering

Om du vill illustrera KPI-objektet med grafik kan du bädda in en originalvisualisering.

Gör följande:

 1. Gå till egenskapspanelen och sedan till Data > Mått och klicka på Lägg till.
 2. Klicka på uttrycksredigerarenExpressionKnapp.
 3. Ange strängen ='Drag and Drop here' i uttrycksredigeraren och klicka på Använd.
 4. Dra och släpp ett originalvisualiseringsobjekt i värdeområdet för varje måttplatshållare.

Du kan även infoga objektets ID-sträng i uttrycket i uttrycksredigeraren (Expression) under Visualisering för varje mått (Data > Mått > relevant mått i egenskapspanelen).

Example:

KPI-mått där varje KPI visas med motsvarande originalvisualisering.

Använda Format (CSS)-egenskaper

Du kan konfigurera måtten ytterligare med Format (CSS)-egenskaper, som inte är fördefinierade, för varje mått. Det kan vara ikoner, ändra färgen på text/ikoner, etiketter, teckensnitt, bakgrundsfärg, storlek osv. Kopiera och klistra in formaten i fältet Format (CSS) (under Utseende > Format i egenskapspanelen).

För ikoner anger du lämpliga klasser i fältet Ikon för valt mått under Data > Mått i egenskapspanelen. Du kan även ange ikonsträngen som ett uttryck i uttrycksredigeraren (Expression).

Example:  

 Layout, format, formatering, justering

Med formatering kan du visa diagramlayouten på olika sätt.

 • Justering: Ange hur diagrammets huvudtext ska justeras genom att markera relevant ruta under Justering för valt mått under Data > Mått i egenskapspanelen.  Alla KPI:er kan även justeras vertikalt. Den kan då justeras i överkant eller nederkant, centreras eller sträckas ut. Välj relevant justering i Vertikal justering-menyn under Utseende > Format i egenskapspanelen.

  Du kan även centrera etiketter genom att markera Centrera etiketter i egenskapspanelen under Utseende > Dimensioner.

 • Talformat: Du kan även anpassa formateringen för talvärden i KPI:er. Olika formatering kan användas på samma värden. Diagrammet uppdateras med den ändrade taltypen.

  Gör följande:

  1.  Klicka på Data > Mått i egenskapspanelen och välj relevant mått.
  2.  Välj önskat talformat i Talformat-menyn.

  Example:

  Samma KPI-objekt visas med två olika talformat (Auto, Valuta).

 • Formatmönster: Texten för ett visst mått kan ändras eller tas bort.

  Gör följande:

  1. Klicka på Data > Mått i egenskapspanelen.
  2. Klicka på relevant mått och ange/ta bort formatsträngen under Formatmönster och tryck på Retur.

 • Segment/kort: Layouten för ett KPI-diagram kan även konfigureras så att dimensioner och värden visas som segment eller kort.

  Gör följande:

  1. Klicka på Utseende > Dimensioner i egenskapspanelen.
  2. Välj layouten Segment eller Kort i Visa som-menyn. Diagrammet uppdateras.

  Example:


  Samma KPI-objekt visas med segmentlayout (övre) och kortlayout (nedre).


  Under Utseende > Dimensioner > Orientering i egenskapspanelen kan du ange om segmentlayouten ska vara horisontell eller vertikal. Klicka på någon av knapparna Horisontell eller Vertikal.

 • Element per rad: Under Utseende > Mått i egenskapspanelen kan du även ange antal element (KPI:er) per rad i ett diagram. Använd standardvärdet Auto eller välj önskat antal (1–8) i Element per rad-menyn.

 • Kantlinjer: Du kan dölja diagrammets yttre och inre kantlinjer. Som standard visas alla kantlinjer. Konfigurera kantlinjer genom att gå till Utseende > Dimensioner i egenskapspanelen och markera Hide external borders och/eller Hide internal borders.

 • Layout och formatering för värden/etiketter: För både dimensions- och måttvärden kan etiketternas placering och ordning ändras och visas på olika sätt. Etiketter kan döljas eller visas vertikalt eller horisontellt. Horisontellt är valt som standard.

  • Layout för dimensionsetiketter: Så här anger du var dimensionsetiketter ska placeras:

   Gör följande:

   1. Klicka på Utseende > Mått i egenskapspanelen.
   2. Välj hur etiketterna ska visas genom att klicka på Horisontell eller Vertikal under Etikettorientering.

  • Layout för måttvärden: För måttvärden kan layouten anges på två sätt:
   • Befintliga parametrar:

    Gör följande:

    1. Klicka på Utseende > Mått i egenskapspanelen.
    2. Välj hur etiketterna ska visas genom att klicka på Horisontell eller Vertikal under Etikettorientering.

   • Nya parametrar:

    Gör följande:

    1. Klicka på Data > Mått i egenskapspanelen.
    2. Klicka på relevant mått och markera rutan Åsidosätt parametrar.
    3. Ange etikettsträngen under Etikett och tryck på Retur.

  • Etiketternas ordning: Du kan även justera i vilken ordning måttens värdeetiketter visas.

   Gör följande:

   1. Klicka på Utseende > Mått i egenskapspanelen.
   2. Välj hur etiketterna ska visas genom att klicka på Etikett, värde eller Värde, etikett under Etikettorientering.

  • Ikonernas ordning: Du kan välja om ikoner ska visas före eller efter ett värde. Under Utseende > Mått i egenskapspanelen går du till Ikonernas ordning. Välj vad som ska visas först i diagrammet genom att klicka på Ikon, värde eller Värde, ikon.

  • Dölj etiketter:

   • Etiketter för mått: Det här alternativet döljer måttetiketten för varje KPI. Dölj etiketterna genom att klicka på Data > Mått i egenskapspanelen och välja relevant mått. Markera sedan rutan Dölj etiketter.

   • Dimensionsetiketter: Det här alternativet döljer dimensionsetiketten för varje KPI. Klicka på Utseende > Dimensioner i egenskapspanelen om du vill dölja etiketterna. Markera sedan rutan Dölj etiketter.

  • Dölj värden: Det här alternativet döljer värdet för varje KPI. Dölj värdet genom att klicka på Data > Mått i egenskapspanelen. Markera sedan rutan Dölj värden.

 • Gruppera KPI-värden: Alla KPI-värden kan grupperas eller visas individuellt per mått. Gå till Data > Mått i egenskapspanelen. Välj relevant mått och markera rutan Gruppera efter dimension.
  Du kan även ange en sträng för dimensionsvärdet under Dimensionsvärde och trycka på Retur. Diagrammet uppdateras. Du kan även ange dimensionsvärdet som ett uttryck i uttrycksredigeraren (Expression). Värdena ska vara giltiga CSS-värden.

 • Länka till ett separat ark: Varje mått kan länkas till ett annat ark. Så här länkar du ett mått till ett separat ark:

  Gör följande:

  1. Klicka på Data > Mått i egenskapspanelen och välj relevant mått.
  2. Aktivera alternativet genom att dra reglaget Länka till ark åt höger.
  3. Klicka på knappen Välj ark och klicka på sidan du vill länka till i popupfönstret Välj ark. Arket stängs och sidorna länkas.

  Example:


Begränsningar

Information om allmänna begränsningar finns i Begränsningar.