Gå till huvudinnehåll

Felsökning – exportera

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när du exporterar data eller berättelser i Qlik Sense.

Anonyma användare kan inte exportera appdata

Jag vill låta anonyma användare exportera data, till exempel exportera som bild/pdf/data för visualiseringar.

Possible cause  

Det finns ingen säkerhetsregel som tilldelar anonyma användare rätten att exportera data.

Proposed action  

Du kan aktivera export av data för anonyma användare genom att skapa en kopia av säkerhetsregeln ExportAppData och ändra kopian till att bra ha resource.HasPrivilege("läst") i Villkor. Mer information finns i Säkerhetsregler installerade i Qlik Sense (endast på engelska).

Jag kan inte exportera en visualisering som en bild

Jag försökte exportera en visualisering som en bild, men exporten misslyckades.

Possible cause  

Den visualisering som du vill exportera är för stor. Maxstorlek för en exporterad bild är 2 000 × 2 000 pixlar.

Proposed action  

I dialogen Bildinställningar väljer du medan du exporterar knappen Anpassat och ställer in bildstorleken på 2 000 × 2 000 pixlar.

Jag har blanktecken i PDF-filer

Jag har blanktecken i PDF-filer som skapades när jag exporterade berättelser med etiketter på japanska, koreanska, förenklad kinesiska eller traditionell kinesiska.

Possible cause  

Export av en berättelse på dessa språk kräver rätt teckensnitt. Annars används standardalternativet Times New Roman. Times New Roman har inte stöd för japanska, koreanska, förenklad kinesiska eller traditionell kinesiska.

Det gäller endast för text i rubrik- eller styckesobjekt i berättelsen. Det gäller inte för inbäddade visualiseringar.

Om ja, ja-JP, ko, ko-KR, zh-CN, zh-TW deklareras i CollationLocale-inställningen för programmet i Skriptredigeraren använder exportfunktionen det första tillgängliga teckensnittet från följande sorterade listor för att generera PDF-filen:

Tillgängliga teckensnitt
CollationLocale-språk Teckensnittsstack
Förenklad kinesiska SimSun, SimHei, FangSong
Traditionell kinesiska PMingLiU, MingLiU, Microsoft JhengHei, Microsoft JhengHei UI
japanska Meiryo, Meiryo UI, Yu Gothic, Yu Gothic UI, MS UI Gothic
Koreanska Malgun Gothic, BatangChe

Om ett teckensnitt från listan ovan inte hittas skrivs tecken i din berättelse som kräver kinesiskt, koreanskt eller japanskt teckensnitt inte ut. Istället visas blanksteg.

Proposed action  

Installera ett av teckensnitten som används till att exportera PDF för språket som du använder. Du kan inte välja teckensnitt eftersom systemet endast använder de som finns i tabellen i den angivna ordningen.

Tänk på att använda etiketter med samma språk som du ställer in i CollationLocale. Om de skiljer sig åt kommer endast gemensamma tecken att renderas korrekt i rapporten som skapas.

Språk som läses från höger till vänster, som arabiska och hebreiska, stöds för närvarande inte på etiketter.

Jag exporterade en tabell men raden för totalvärden saknas

Jag exporterade en tabell från min visualisering men raden med beräkningen av totalvärdet saknas i den exporterade filen.

Possible cause  

Endast faktiska data i tabellen exporteras.

Proposed action  

Återskapa beräkningen av totalvärdet i den exporterade filen.

Jag exporterade ett ark men datavyns tabeller ändrades tillbaka till visualiseringar

Jag exporterade ett helt ark men alla visualiseringar jag hade ändrat till datatabeller har ändrats tillbaka till de ursprungliga visualiseringarna.

Possible cause  

Det går inte att exportera datavyn för en visualisering.

Proposed action  

Exportera data för varje visualisering med alternativet Exportera data.