Gå till huvudinnehåll

SubField - skript- och diagramfunktion

Subfield() används för att extrahera delsträngkomponenter från ett överordnat strängfält där de ursprungliga postfälten består av två eller fler delar, som separeras av en avgränsare.

Subfield()-funktionen kan användas till exempel för att extrahera förnamn och efternamn från en lista av poster som innehåller fullständiga namn, komponentdelarna i ett sökvägsnamn eller för att extrahera data från kommaavgränsade tabeller.

Om du använder funktionen Subfield() i en LOAD-sats med den valbara parametern field_no utelämnad kommer en fullständig post genereras för varje delsträng. Om flera fält laddas med hjälp av Subfield() skapas de kartesiska produkterna för alla kombinationer.

Syntax:  

SubField(text, delimiter[, field_no ])

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen. Detta kan vara en hårdkodad text, en variabel, en dollarteckensexpansion eller ett annat uttryck.
delimiter Ett tecken med indata-text som delar in strängen i dess komponentdelar.
field_no

Det valbara tredje argumentet är ett heltal som vilka av delsträngarna i den överordnade strängen text som ska returneras. Använd värdet 1 om du vill returnera den första delsträngen, 2 om du vill returnera den delsträngen och så vidare.

  • Om field_no är ett positivt värde extraheras understrängar från vänster till höger.
  • Om field_no är ett negativt värde extraheras understrängar från höger till vänster.
Tips: SubField() kan användas istället för att använda komplexa kombinationer av funktioner, som t.ex. Len(), Right(), Left(), Mid() och andra strängfunktioner.