Gå till huvudinnehåll

Exempel på användning av chi2-testfunktioner i dataladdningsskriptet

PÅ DEN HÄR SIDAN

Exempel på användning av chi2-testfunktioner i dataladdningsskriptet

Funktioner av typen chi2-test används för att hitta värden associerade med statistisk analys med chi2. I det här avsnittet finns en beskrivning av hur man använder de chi-kvadratiska distributionstestfunktioner som finns tillgängliga i Qlik Sense-dataladdningsskriptet. Se de individuella avsnitten om chi2-test-skriptfunktionerna för beskrivningar av syntax och argument.

I det här exemplet används en tabell som innehåller antalet studenter som har fått ett betyg (A–F) för två grupper med studenter (I och II).

  A B C D E F
I 15 7 9 20 26 19
II 10 11 7 15 21 16

Ladda exempeldata

Gör följande:

 1. Skapa en ny app.
 2. I Skriptredigeraren anger du följande:

  // Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.

  Sample_1:

  LOAD * inline [

  Grp,Grade,Count

  I,A,15

  I,B,7

  I,C,9

  I,D,20

  I,E,26

  I,F,19

  II,A,10

  II,B,11

  II,C,7

  II,D,15

  II,E,21

  II,F,16

  ];

 3. Klicka på l för att ladda data.

Du har nu laddat exempeldata.

Ladda chi2-test-funktionsvärdena

Nu laddar vi chi2-test-värdena utifrån exempeldata i en ny tabell, grupperade efter Grp.

Gör följande:

 1. Lägg till följande i slutet av skriptet i Skriptredigeraren:

  // Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.

  Chi2_table:

  LOAD Grp,

  Chi2Test_chi2(Grp, Grade, Count) as chi2,

  Chi2Test_df(Grp, Grade, Count) as df,

  Chi2Test_p(Grp, Grade, Count) as p

  resident Sample_1 group by Grp;

 2. Klicka på l för att ladda data.

Du har nu laddat chi2-test-värdena i en tabell med namnet Chi2_table.

Resultat

Du kan visa de resulterande chi2-test-värdena i datamodellvyn under Förhandsgranskning. De bör se ut så här:

Grp chi2 df p
I 16.00 5 0.007
II 9.40 5 0.094