Gå till huvudinnehåll

Delimiter is

PÅ DEN HÄR SIDAN

Delimiter is

För avgränsade tabellfiler kan en valfri avgränsare anges med hjälp av delimiter is-specifikator. Denna specifikator är endast relevant för avgränsade .txt-filer.

Syntax:  

delimiter is char

Arguments:  

Argument Beskrivning

char

Anger ett enstaka tecken av de 127 ASCII-tecknen.

Dessutom kan följande värden användas:

'\t'

motsvarar ett tabbtecken, med eller utan citattecken.
'\\' motsvarar ett omvänt snedstreck (\).
'spaces' motsvarar alla kombinationer av ett eller flera mellanslag. Tecken som inte kan skrivas ut och har ett ASCII-värde under 32, undantaget CR och LF, tolkas som mellanslag.

Om inget anges, antas delimiter is ','.

Example:  

LOAD * from a.txt (utf8, txt, delimiter is ',' , embedded labels);

See also