Gå till huvudinnehåll

Relationsoperatorer

Alla relationsoperatorer jämför operandernas värden och returnerar True (-1) eller False (0) som resultat. Alla relationsoperatorer är binära.

< Mindre än En numerisk jämförelse görs om båda operatorerna kan tolkas numeriskt. Operationen resulterar i jämförelsens logiska värde.
<= Mindre än eller lika med. En numerisk jämförelse görs om båda operatorerna kan tolkas numeriskt. Operationen resulterar i jämförelsens logiska värde.
> Större än En numerisk jämförelse görs om båda operatorerna kan tolkas numeriskt. Operationen resulterar i jämförelsens logiska värde.
>= Större än eller lika med. En numerisk jämförelse görs om båda operatorerna kan tolkas numeriskt. Operationen resulterar i jämförelsens logiska värde.
= Lika med. En numerisk jämförelse görs om båda operatorerna kan tolkas numeriskt. Operationen resulterar i jämförelsens logiska värde.
<> Inte lika med. En numerisk jämförelse görs om båda operatorerna kan tolkas numeriskt. Operationen resulterar i jämförelsens logiska värde.
precedes   Till skillnad från med operatorn < görs inget försök att tolka argumentens värden numeriskt före jämförelsen. Åtgärden returnerar sant om värdet till vänster om operatorn består av text som, enligt strängjämförelsen, kommer före det högra värdets text.

Example:  

'1 ' precedes ' 2' returnerar FALSE

medan

' 1' precedes ' 2' returnerar TRUE

som ASCII-värdet för ett blanksteg (” ”) har ett mindre värde än ASCII-värdet för ett tal.

Jämför detta med:

'1 ' < ' 2' returnerar TRUE

och

' 1' < ' 2' returnerar TRUE

follows   Till skillnad från med operatorn > görs inget försök att tolka argumentens värden numeriskt före jämförelsen. Åtgärden returnerar sant om värdet till vänster om operatorn består av text som, enligt strängjämförelsen, kommer efter det högra värdets text.

Example:  

' 2' follows '1 ' returnerar FALSE

medan

' 2' follows ' 1' returnerar TRUE

som ASCII-värdet för ett blanksteg (” ”) har ett mindre värde än ASCII-värdet för ett tal.

Jämför detta med:

' 2' > ' 1' returnerar TRUE

och

' 2' > '1 ' returnerar TRUE