Gå till huvudinnehåll
Peek - skriptfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

Peek - skriptfunktion

Peek() hittar värdet av ett fält i en tabell för en rad som redan har laddats eller som finns i internminnet. Radnumret kan anges, liksom tabellen.

Syntax:  

Peek(

field_name

[, row_no[, table_name ] ])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name Namnet på det fält för vilket returvärdet krävs.Inmatat värde måste anges som en sträng (t ex en litteral inom citationstecken).
row_no

Den rad i tabellen som anger det fält som krävs. Kan vara ett uttryck, men måste lösas till ett heltal. 0 anger första posten, 1 andra posten o.s.v. Negativa tal markerar ordningen från slutet av tabellen. -1 anger den senaste lästa posten.

Om ingen row angivits, antas -1.

table_name En tabelletikett utan avslutande kolon. Om inget table_name har angetts antas den aktuella tabellen. Om det används utanför LOAD-satsen, eller refererar till en annan tabell, måste tabellnamnet table_name anges.

Limitations:  

För den första posten i en intern tabell kommer funktionen att returnera NULL.