Gå till huvudinnehåll

LookUp - skriptfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

LookUp - skriptfunktion

Lookup() letar in i en tabell som redan är laddad och returnerar värdet av field_name vilket motsvarande den första förekomsten av värdet match_field_value i fältet match_field_name. Tabellen kan vara den aktuella tabell eller en annan tabell som har laddats.

Syntax:  

lookup(field_name, match_field_name, match_field_value [, table_name])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name Namnet på det fält för vilket returvärdet krävs.Inmatat värde måste anges som en sträng (t ex en litteral inom citationstecken).
match_field_name Namnet på fältet som match_field_value ska sökas i. Inmatat värde måste anges som en sträng (t ex en litteral inom citationstecken).
match_field_value Värdet som ska sökas upp i match_field_name-fältet.
table_name

Namnet på tabellen där värdet ska sökas. Inmatat värde måste anges som en sträng (t.ex. en litteral inom citationstecken).

Om table_name utelämnas, antas aktuell tabell.

Observera: Argument utan citattecken syftar på den aktuella tabellen. Om du vill hänvisa till andra tabeller omger du ett argument med enkla citattecken.

Limitations:  

Sökordningen är densamma som laddningsordningen, såvida inte tabellen är resultatet av komplexa operationer som join-operationer. I så fall är ordningen inte väldefinierad. Både field_name och match_field_name måste vara fält i samma tabell, som angivet med table_name.

Om ingen motsvarighet påträffas, returneras NULL.

Observera: Lookup()-funktionen är flexibel och kan komma åt alla tabeller som laddats tidigare. Det går dock långsamt jämfört med Applymap()-funktionen.