Gå till huvudinnehåll

IRR - skriptfunktion

IRR() returnerar den aggregerade internräntan för en serie kassaflöden, representerade av talen i uttryck itererade över ett antal poster enligt vad som definierats i en group by-sats.

Dessa kassaflöden måste inte vara jämna vilket krävs för annuiteter. Kassaflödena måste dock infalla med jämna intervall (som månatligen eller årligen). Internräntan är räntesatsen som mottagits för en investering som består av betalningar (negativa värden) och inkomster (positiva värden) som infaller regelbundet. Funktionen kräver minst ett positivt och ett negativt värde för att beräknas.

Syntax:  

IRR(value)

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
value Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

Examples and results:  

Exempel Resultat  

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

 

Cashflow1:

LOAD Year,IRR(Payments) as IRR2013 Resident Cashflow Group By Year;

Year

2013

IRR2013

0.1634