Gå till huvudinnehåll

converttolocaltime - skript- och diagramfunktion

Konverterar en UTC- eller GMT-tidsmarkör till lokal tid i form av ett dualt värde. Ett antal platser (städer, platser och tidszoner) i hela världen kan användas. 

Syntax:  

ConvertToLocalTime(timestamp [, place [, ignore_dst=false]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
timestamp Tidsmarkören, eller uttrycksresultatet som tidsmarkör som ska konverteras.
place

En plats eller tidszon från tabellen över giltiga platser och tidszoner nedan. Du kan också använda GMT ellerUTC för att definiera lokal tid. Följande värden och tidsförskjutningsvärden är giltiga:

  • GMT
  • GMT-12:00 - GMT-01:00
  • GMT+01:00 - GMT+14:00
  • UTC
  • UTC-12:00 - UTC-01:00
  • UTC+01:00 - UTC+14:00
Observera: Du kan bara använda standardinställda tidsförskjutningar. Det går inte att använda en godtycklig tidsförskjutning, till exempelGMT-04:27.
ignore_dst Ställ in på True om du vill ignorera DST (sommartid).

Resultatet justeras för sommartid, såvida inte ignore_dst har ställts in på True.

Giltiga platser och tidszoner
Abu Dhabi Central America Kabul Newfoundland Tashkent
Adelaide Central Time (US & Canada) Kamchatka Novosibirsk Tbilisi
Alaska Chennai Karachi Nuku'alofa Tehran
Amsterdam Chihuahua Kathmandu Osaka Tokyo
Arizona Chongqing Kolkata Pacific Time (US & Canada) Urumqi
Astana Copenhagen Krasnoyarsk Paris Warsaw
Athens Darwin Kuala Lumpur Perth Wellington
Atlantic Time (Canada) Dhaka Kuwait Port Moresby West Central Africa
Auckland Eastern Time (US & Canada) Kyiv Prague Vienna
Azores Edinburgh La Paz Pretoria Vilnius
Baghdad Ekaterinburg Lima Quito Vladivostok
Baku Fiji Lisbon Riga Volgograd
Bangkok Georgetown Ljubljana Riyadh Yakutsk
Beijing Greenland London Rome Yerevan
Belgrade Greenwich Mean Time : Dublin Madrid Samoa Zagreb
Berlin Guadalajara Magadan Santiago  
Bern Guam Mazatlan Sapporo  
Bogota Hanoi Melbourne Sarajevo  
Brasilia Harare Mexico City Saskatchewan  
Bratislava Hawaii Mid-Atlantic Seoul  
Brisbane Helsinki Minsk Singapore  
Brussels Hobart Monrovia Skopje  
Bucharest Hong Kong Monterrey Sofia  
Budapest Indiana (East) Moscow Solomon Is.  
Buenos Aires International Date Line West Mountain Time (US & Canada) Sri Jayawardenepura  
Cairo Irkutsk Mumbai St. Petersburg  
Canberra Islamabad Muscat Stockholm  
Cape Verde Is. Istanbul Nairobi Sydney  
Caracas Jakarta New Caledonia Taipei  
Casablanca Jerusalem New Delhi Tallinn