Gå till huvudinnehåll

Sum - skriptfunktion

Sum() beräknar summan av värden aggregerade i uttrycket, som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

sum ( [ distinct] expr)

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
distinct Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket kommer alla dubbletter att ignoreras.
expr Expression Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatkolumnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Exempel Resultat  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Sum:

LOAD Customer, Sum(UnitSales) as MySum Resident Temp Group By Customer;

Customer

Astrida

Betacab

Canutility

MySum

39

9

8