Gå till huvudinnehåll

Only - skriptfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

Only - skriptfunktion

Only() returnerar ett värde om det finns ett, och endast ett, möjligt resultat från aggregerade data. Om poster endast innehåller ett värde returneras detta värde. Annars returneras NULL. Använd group by-satsen för att utvärdera över flera poster. Funktionen Only() kan returnera numeriska värden och textvärden.

Syntax:  

Only ( expr )

Return data type: dual

Argument Beskrivning
expr Expression Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatkolumnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Exempel Resultat  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Only:

LOAD Customer, Only(CustomerID) as MyUniqIDCheck Resident Temp Group By Customer;

Customer

Astrida

 

MyUniqIDCheck

1

eftersom enbart kund Astrida har fullständiga register som omfattar CustomerID.

See also