Gå till huvudinnehåll

Publicera en berättelse

PÅ DEN HÄR SIDAN

Publicera en berättelse

Du kan publicera berättelser som du har skapat så att andra användare kan se dem.

Observera: Du kan publicera berättelser som en del av en app som redan är publicerad.

Gör följande:

  1. Gå till appöversikten och klicka på Story Mode för att visa berättelserna.

  2. Tryck länge eller högerklicka på den berättelse som du vill publicera och välj Publicera.

    Nu visas dialogen Publicera berättelse.

  3. Klicka på Publicera.

Berättelsen publiceras och flyttas från Mina berättelser till Publicerat av mig.

Andra användare med tillgång till samma app kommer att hitta den publicerade berättelsen i Community-avsnittet.

Tips: Du kan även publicera en berättelse i storytelling-vyn genom att klicka på  och välja Publicera berättelse, eller genom att trycka länge/högerklicka på en berättelse i berättelsenavigeraren.