Gå till huvudinnehåll

Publicera ett ark

PÅ DEN HÄR SIDAN

Publicera ett ark

Du kan publicera ark som du har skapat så att andra användare kan se dem.

Observera: Du kan publicera ark som en del av en app som redan är publicerad.

Gör följande:

  1. Gå till appöversikten och klicka på App objects för att visa arken.

  2. Tryck länge eller högerklicka på det ark som du vill publicera och välj Publicera.

    Nu visas dialogen Publicera ark.

  3. Klicka på Publicera.

Arket publiceras och flyttas från Mina ark till Publicerat av mig.

Andra användare med tillgång till samma app kommer att hitta det publicerade arket i Community-avsnittet.

Tips: Du kan även publicera ett ark i arkvyn genom att klicka på  och välja Publicera ark, eller genom att trycka länge/högerklicka på ett ark i arknavigeraren.