Gå till huvudinnehåll

Publicera mellan Qlik Sense-plattformar

Det går inte att publicera appar direkt mellan vissa Qlik Sense-plattformar. Du kan till exempel inte publicera en app från Qlik Sense Desktop till Qlik Sense Enterprise. Istället kan du hämta en kopia av appen från en plattform och sedan ladda upp den kopian till den andra plattformen. Sedan kan du publicera appen i den plattform som den har kopierats till.

Observera: Om du vill läsa om hur data delas mellan Qlik-plattformar kan du gå till vår information om den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR-efterlevnad).
Observera: Du kan inte publicera appar i Qlik Sense Desktop.

Tänk på följande när du kopierar en app till en annan plattform:

  • Du måste återskapa dataanslutningar på destinationsplattformen.
  • Viss funktionalitet kanske inte stöds på destinationsplattformen.
  • Du måste ha rätt behörighet för att kunna utföra vissa åtgärder. Exempelvis kan endast Qlik Sense Enterprise-administratören importera eller exportera appar från Qlik Management Console.

I Qlik Sense Enterprise kan appar importeras och exporteras i QMC.

I SaaS editions of Qlik Sense kan appar importeras och exporteras i hubben. Om du vill exportera klickar du på ¥ på en app. Om du vill importera klickar du på Skapa och sedan på Ladda upp app.

I Qlik Sense Desktop kan appar kopieras till eller från följande plats: C:\Användare\användarnamn\Dokument\Qlik\Sense\Appar