Gå till huvudinnehåll

Öppna appar i Qlik Sense Mobile-appen

Öppna Qlik Sense-appar i mobile-appen när du är online och ansluten till en server, eller offline och inte ansluten till en server.

Den här dokumentationen gäller även Qlik Sense Mobile for BlackBerry-appen. Qlik Sense Mobile for BlackBerry är den Qlik Sense Mobile-app som körs på iOS och är integrerad med BlackBerry Dynamics-plattformen.

Observera: För att kunna ansluta till en Qlik Sense Enterprise-utrullning från Qlik Sense Mobile måste användare tilldelas korrekt åtkomsttyp. Användare som har tilldelats användaråtkomst, eller en åtkomstlicens av typen Professional eller Analyzer kan ansluta. Användare med inloggningsåtkomst eller licenser av typen Analyzer Capacity kan inte ansluta. Anonym åtkomst tillåts inte.

Öppna en Qlik Sense-app när du är ansluten till en server

Anslut till en Qlik Sense Enterprise-server för att öppna en app online.

  • Tryck på Qlik Sense-appens ikon. Appens onlineversion öppnas. Om du har hämtat appen kan du öppna den online eller offline. Hämtade appar är markerade med -märket.

Du kan även välja att trycka på ¥Qlik Sense-appen för att öppna appens informationsfönster och därefter trycka på fliken Online. Tryck på Öppna online för att öppna appen.

Öppna en Qlik Sense-app när du inte är ansluten till en server

Öppna appar som har hämtats även när du inte är ansluten till en Qlik Sense Enterprise-server. Hämtade appar är markerade med --märket på app-ikonen.

  • Tryck på Qlik Sense-appens ikon. Offlineversionen av appen öppnas.

Du kan även välja att trycka på ¥Qlik Sense-appen för att öppna appens informationsfönster och därefter trycka på fliken Offline. Tryck på Öppna offline för att öppna appen.