Gå till huvudinnehåll
Flytta QlikView-innehåll till Qlik Sense: koncept och bästa praxis

PÅ DEN HÄR SIDAN

RELATERAD INFORMATION

Flytta QlikView-innehåll till Qlik Sense: koncept och bästa praxis

I det här avsnittet presenteras koncept och metodtips för vad du bör tänka på innan du migrerar dina QlikView-dokument till Qlik Sense.

Konverteringsexempel finns i:

Anteckning om informationQliks professionella tjänster omfattar flera produkter som är inriktade på just dina behov, inklusive utveckling av migreringsstrategi, utvärdering och implementering av Qlik Sense-arkitektur, utbildning av användare och utvecklare, samt konvertering eller omformning av dina appar så att de kan användas i Qlik Sense. Mer information finns på Qlik Consulting.

Utvärdering inför QlikView-migrering

Utvärdering av dokument

En utvärdering av dina QlikView-dokument bör ingå i migreringsstrategin. Steget kan hjälpa dig avgöra om du ska:

 • dra tillbaka dokumentet
 • underhålla och distribuera dokumentet i QlikView
 • migrera dokumentet till en Qlik Sense-app

Tänk på följande:

 • Tillför dokumentet affärsvärde? Fundera på hur ofta dokumentet används, hur många som använder det och vem som använder det. Även om ett dokument bara används av en person, kan det ändå vara nödvändigt om det används för att fatta viktiga affärsbeslut.
 • Är dokumentet på väg mot slutet av sin livscykel? Ger det fortfarande värdefulla insikter? I så fall kan du lägga resurserna på att skapa en Qlik Sense-app istället.

Verktyg för utvärdering av dokument

 • QlikView Governance Dashboard ger en överblick över QlikView-driftsättningar. I instrumentpanelen visas information som återkommande etiketter och uttryck, komplexitetsanalys, filstorlek, användningsfrekvens och dataursprung. Sense Profile Score ger QlikView-appar poäng för kompatibilitet med Qlik Sense.

  QlikView Governance Dashboard (endast på engelska)

Funktionsutvärdering för QlikView och Qlik Sense

Tänk på följande:

 • Vilka förbättrade funktioner i Qlik Sense stöder organisationens mål? I Qlik Sense är det till exempel lättare för alla medlemmar i organisationen att utveckla och dela insikter.
 • Vilka funktioner i QlikView finns det inte stöd för i Qlik Sense ännu? Finns det någon rimlig, alternativ lösning när det inte finns stöd för funktionen?

Utvärdering av QlikView och Qlik Sense för utvecklare och konsumenter

Tänk på följande:

 • Är de som använder dokumenten redo att börja använda Qlik Sense? Annars krävs utbildning innan ni går över till Qlik Sense så att verksamhetens kontinuitet säkerställs.
 • Är dokumentutvecklarna redo att börja utveckla appar i Qlik Sense? En arbetsgrupp i organisationen kanske utvecklar och implementerar en migreringsplan där utveckling av nya appar ingår, men dina andra utvecklare behöver också utbildning.

Konvertera QlikView-dokument

Tänk på följande när du planerar konverteringen.

QlikView converter

QlikView converter är ett verktyg för konvertering av QlikView-dokument till Qlik Sense-appar. Med verktyget kan du flytta en del av värdet som byggts upp i QlikView-dokument till en Qlik Sense-app.

Konverteringsverktyget kan användas i Dev Hub i Qlik Sense Enterprise. Med QlikView converter kan du inte konvertera dokument som tar upp mer än 500 MB på enheten. Du kan minska dokumentets storlek utan att förlora resurser genom att minska datamängden i dokumentet eller spara det utan data.

Med QlikView converter kan du flytta de flesta objekt till Qlik Sense, inklusive:

Det finns vissa objekt som konverteraren inte kan konvertera. Följande är exempel på objekt som inte kan konverteras:

 • Behållare
 • Utlösare
 • Makron
 • Villkorssatser
 • Textrutor
 • Objektskikt
 • Anpassade diagramfärger
 • Uttryck i listboxar

Många av objekten ovan kan återskapas manuellt i Qlik Sense. Till exempel, även om utlösare inte konverteras kan utlösarens beteende när appen öppnas återskapas med standardbokmärken i Qlik Sense.

I konverteraren visas vissa, men inte alla, objekt som inte konverteras. Vi rekommenderar att du skapar en förteckning över alla dina objekt i QlikView, ark efter ark, och jämför den förteckningen med objekten som listas i konverteraren.

QlikView converter (endast på engelska)

Dataladdningsskript

QlikView-skript och dataladdningsskript är i allmänhet kompatibla, men det finns vissa skillnader som du kan behöva väga in, och anpassa skriptet i Skriptredigeraren innan du kan ladda data.

QlikView använder absoluta eller relativa filsökvägar som inte stöds i Qlik Sense-standardläget, så man behöver använda mappdataanslutningar för att hänvisa till filplatserna i stället.

LOAD * FROM [<filepath>\SalesRep.csv];

Store MyTable into ‘<filepath>\MyQVD.qvd’ (qvd);

Load * From ‘<filepath>\MyQVD.qvd’ (qvd);

LOAD * FROM [lib://<FolderConnection>/SalesRep.csv];

Store MyTable into ‘lib://<FolderConnection>\MyQVD.qvd (qvd);

Load * From ‘lib://<FolderConnection/MyQVD.qvd’;

Flikar med dold skriptkod

När ett QlikView-dokument med dolt skript konverteras, ignoreras delen med det dolda skriptet och det tas inte med i Qlik Sense-skriptet. Innan du konverterar dokumentet bör du öppna det i Skriptredigeraren i QlikView. Kopiera sedan koden från flikarna med dolt skript och klistra in den på vanliga skriptflikar. Observera att du inte kan dölja skriptkod i Qlik Sense.

Standardläge

Flera satser och funktioner kan inte användas, eller har begränsningar i standardläget. Mer information finns i Behörighetskontroll för filsystem.

Section access

Ett QlikView-dokument med section access kan inte importeras till Qlik Sense, eftersom det finns skillnader när det gäller format och funktioner som stöds.

Vid konvertering av dokument med section access krävs följande steg:

 1. Ta bort section access-koden i Skriptredigeraren i QlikView innan dokumentet konverteras.
 2. Konvertera dokumentet.
 3. Tillämpa section access i Qlik Sense-appen igen.

Tänk på vissa saker som är annorlunda i Qlik Sense:

 • Användarautentiseringen har ändrats. Fältet USERID används för att autentisera alla användare, och fälten NTNAME och PASSWORD stöds inte.
 • Section access tillämpas med hjälp av strikt undantag i Qlik Sense. Det innebär att du endast kan se data som du har fått specifik åtkomst till.

Om du har åtkomst till skriptet med inte till data kan du öppna appen utan data och redigera skriptet, däribland section access.

Mer information finns i Hantera säkerhet med section access.

Citatnotation i set-analys

I äldre QlikView-dokument, och i dokument som skapas med äldre versioner av QlikView, är citatnotationen annorlunda än i Qlik Sense. Du kan behöva ändra vissa set-analys-uttryck i Qlik Sense.

Enkla och dubbla citattecken tolkas likadant i den gamla notationen. Både enkla och dubbla citattecken tolkas som en sökning. Jokertecken (*, ?) kan användas.

Enkla och dubbla citattecken tolkas olika i den nya notationen.

Enkla citattecken tolkas som en exakt strängjämförelse. Bara ett fältvärde hittas och jokertecken tillåts inte i söksträngen. Till exempel tolkas en asterisk som en asterisk.

Dubbla citattecken tolkas som en sökning. Jokertecken och relationsoperatorer är tillåtna och flera fältvärden kan hittas.

Till exempel kanske du behöver ändra Sum({$<Country={'Austr*'}>}Sales) till Sum({$<Country={"Austr*"}>}Sales)

På ett liknande sätt kan du behöva ändra numeriska jämförelser och variabeljämförelser. Till exempel kanske du behöver ändra Duration={'>3'} till Duration={">3"}

QlikView variabler uteslutna från export

Ett antal variabler exporteras inte från ett QlikView-dokument eftersom de bara är relevanta för QlikView eller hanteras annorlunda i Qlik Sense.

Följande variabler exporteras inte:

 • Alla variabler som börjar med CD
 • Alla variabler som börjar med FLOPPY
 • QvPath, QvRoot, QvWorkPath, QvWorkRoot
 • WinPath, WinRoot
 • ErrorMode
 • StripComments
 • ScriptErrorCount, ScriptError
 • ThousandSep, DecimalSep, MoneyThousandSep, MoneyDecimalSep, MoneyFormat
 • TimeFormat, DateFormat, TimestampFormat
 • MonthNames, DayNames
 • ScriptErrorDetails, ScriptErrorList
 • OpenUrlTimeout
 • HidePrefix
 • FirstWeekDay
 • BrokenWeeks
 • ReferenceDay
 • FirstMonthOfYear
 • CollationLocale
 • LongMonthNames, LongDayNames