Gå till huvudinnehåll

Ta bort bildfiler från mediabiblioteket

PÅ DEN HÄR SIDAN

Ta bort bildfiler från mediabiblioteket

Mediabiblioteket innehåller de bilder som du kan använda i appen: i text- och bildvisualiseringar, på berättelsesidor och som miniatyrer för appar, ark och berättelser. 

Du kan ta bort bilder från mediabiblioteket.

Du kan öppna mediabiblioteket på flera olika sätt. Gör ett av följande:

  • I appöversikten klickar du på @ i området för app-detaljer och klickar sedan på 0 på miniatyren.
  • Om du redigerar ett ark dubbelklickar du på text- och bildvisualiseringen för att öppna redigeringsverktygsfältet och klickar sedan på 0.
  • I vyn för Data Storytelling klickar du på 0 i panelen med berättelseverktyg och drar Bild till bildspelssidan. Dubbelklicka sedan inuti bildplatshållaren.

Dialogen Mediabibliotek öppnas och nu kan du ta bort bilder.

Ta bort bilder med Qlik Sense

Gör följande:

  1. Välj mappen I appen.
  2. Markera den fil som du vill ta bort.

  3. Klicka på Ö.

    En bekräftelsedialog visas.

  4. Klicka på Ta bort.

Nu har du tagit bort bilder från mediabiblioteket.

Tips: Du kan även trycka länge/högerklicka på en bildfil och välja Ta bort.
Observera:

För Qlik Sense: Du måste använda Qlik Management Console för att ta bort bilder från standardmappen eller andra mappar som har skapats i Qlik Management Console.

Ta bort bilder med Qlik Sense Desktop

Du kan ta bort bilder från standardmappen genom att ta bort filerna från den här platsen: <användare>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

Bilderna i mappen I app är buntade, sparade i qvf-filen tillsammans med resten av appens innehåll. Om en buntad bild inte längre används i appen kommer den att tas bort från qvf-filen när appen sparas.