Gå till huvudinnehåll

QlikView-dokument i Qlik Sense

PÅ DEN HÄR SIDAN

QlikView-dokument i Qlik Sense

Du kan publicera en länk till ett QlikView-dokument i Qlik Sense-hubben istället för att distribuera filer via e-post eller till en viss mapplats.

Du kan använda den här metoden när du vill dela ett QlikView-dokument med en namngiven användare som är en del av Active Directory-användargruppen i både QlikView och Qlik Sense. I QlikView måste administratören ställa in distribution på Qlik Sense.

Krav

QlikView och Qlik Sense krav

Om du vill möjliggöra publicering av QlikView-dokumentlänkar krävs följande:

 • Du har en QlikView-version som är 12.00 SR3 eller senare.
 • Din QlikView-installation har en Publisher-licens.
 • En annan uppsättning av certifikat (client.pfx, server.pfx och root.cer) har exporterats av systemadministratören från Qlik Sense Management Console till var och en av QlikView Distribution Service (QDS)-datorerna.
 • Qlik Sense har konfigurerats för att tillåta delat innehåll.
 • Serveranslutningen till QlikView AccessPoint har konfigurerats för att använda datornamnet.

Krav för QlikView-certifikat

När du skapar en uppsättning certifikat för QlikView krävs följande:

 • Certifikaten måste skapas med fullständigt namn, inklusive domänen för QDS-datorn.
 • Certifikaten måste skyddas med lösenord.
 • Ett hemligt nyckelpar måste skapas.

Konfigurationskrav

Följande ämnen innehåller detaljerad information om de konfigurationer som krävs för publicering av dokumentlänkar för QlikView i Qlik Sense-hubben:

Publicera länkar till QlikView-dokument i Qlik Sense-hubben

Du kan dela länkar till QlikView-dokument i Qlik Sense-hubben genom att använda QlikViewManagement Console. Om du vill visa QlikView-dokument loggar du in på Qlik Sense-hubben med samma inloggningsuppgifter som den namngivna användaren som har åtkomst till dokumentet delades med. Välj en länk till ett dokument i QlikView-dokument för att öppna QlikViewAccessPoint i ett nytt fönster. När du visar QlikView-dokument i Qlik Sense kan du inte spara några ändringar.

Observera: QlikView-dokument kan inte visas med mobilvyn för små enheter.

Gör följande:

 1. klicka på fliken Documents.
 2. Source Document-sidan öppnas.

  Observera: Det är bara källdokument som kan publiceras.
 3. Expandera en QDS-datorinstans och leta reda på dokumentet som du vill dela.
 4. Klicka på Plus icon för att skapa en ny uppgift.
 5. Klicka på , på fliken Distribute Plus icon för att lägga till en mottagare.
 6. Välj användartypen Named User.
 7. Klicka på Add users icon för att lägga till en användare.
 8. Observera: Den namngivna användaren måste vara en del av Active Directory-användargruppen i både QlikView och Qlik Sense.
 9. Klicka på , på fliken Document Information Plus icon för att lägga till ett attribut.
 10. Skriv ShowInSenseHub i fältet Name och true i fältet Value.
 11. Klicka på Apply.

  Uppgiften kan köras och lägger nu till en länk i QlikView-dokumentet i Qlik Sense-hubben.