Gå till huvudinnehåll

Exportera data från en visualisering

Du kan exportera data från en visualisering och spara dem som en .xlsx-fil.

Mer information om maximalt antal rader, kolumner och celler för en Excel-exportfil finns i ExportData-metoden (endast på engelska).

Gör följande:

  1. Högerklicka på den visualisering du vill exportera data från.

  2. Välj I Exportera data.

  3. I dialogrutan Export utförd klickar du på länken för att hämta datafilen.

  4. Öppna eller spara filen.

Data har exporterats till en .xlsx-fil.

Tips: I filterrutor med mer än en dimension kan du antingen välja alla dimensioner eller en enskild dimension.