Gå till huvudinnehåll

ValueLoop - diagramfunktion

ValueLoop() returnerar en uppsättning itererade värden, som när de används i en beräknad dimension bildar en syntetisk dimension.

De genererade värdena börjar med from-värdet och avslutas med to-värdet inklusive de mellanliggande värdena i stegvis ordning.

Observera: I diagram som har en syntetisk dimension skapad med ValueLoop-funktionen är det möjligt att referera till det dimensionsvärde som motsvarar en specifik uttryckscell genom att åberopa ValueLoop-funktionen med samma parametrar i diagramuttrycket. Funktionen kan självfallet användas överallt i layouten. Utöver användningen i syntetiska dimensioner är den endast meningsfull inuti en aggregeringsfunktion.
Observera: Syntetiska dimensioner påverkas inte av urval.

Syntax:  

ValueLoop(from [, to [, step ]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
from Startvärdet i den värdeuppsättning som ska genereras.
to Slutvärdet i den värdeuppsättning som ska genereras.
step Storleken på stegen mellan värdena.

Examples and results:  

Exempel Resultat
ValueLoop(1, 10)

Detta skapar en dimension i en tabell till exempel, som kan användas för syften som numrerade etiketter. Exemplet här resulterar i värden mellan 1 och 10. Dessa värden kan sedan refereras i ett uttryck.

ValueLoop(2, 10,2)

Detta exempel resulterar i värdena 2, 4, 6, 8 och 10 eftersom argumentet step har värdet 2.