Gå till huvudinnehåll

ValueList - diagramfunktion

ValueList() returnerar en uppsättning listade värden, som när de används i en beräknad dimension bildar en syntetisk dimension.

Observera: I diagram som har en syntetisk dimension skapad med ValueList-funktionen är det möjligt att referera till det dimensionsvärde som motsvarar en specifik uttryckscell genom att åberopa ValueList-funktionen med samma parametrar i diagramuttrycket. Funktionen kan självfallet användas överallt i layouten. Utöver användningen i syntetiska dimensioner är den endast meningsfull inuti en aggregeringsfunktion.
Observera: Syntetiska dimensioner påverkas inte av urval.

Syntax:  

ValueList(v1 {,...})

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
v1 Statiskt värde (vanligtvis en sträng, men kan vara ett tal).
{,...} Valbar lista över statiska värden.

Examples and results:  

Exempel Resultat
ValueList('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount')

När det används för att skapa en dimension i en tabell till exempel, resulterar det här i tre strängvärden som radetiketter i tabellen. Dessa kan refereras i ett uttryck.

=IF( ValueList('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount') = 'Number of Orders', count(SaleID), IF( ValueList('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount') = 'Average Order Size', avg(Amount), sum(Amount) ))

Det här uttrycket tar värdena från den skapade dimensionen och refererar dem i en nästlad IF-sats som indata för tre aggregeringsfunktioner:

   

Data som används i exempel:

SalesPeople:

LOAD * INLINE [

SaleID|SalesPerson|Amount|Year

1|1|12|2013

2|1|23|2013

3|1|17|2013

4|2|9|2013

5|2|14|2013

6|2|29|2013

7|2|4|2013

8|1|15|2012

9|1|16|2012

10|2|11|2012

11|2|17|2012

12|2|7|2012

] (delimiter is '|');