Gå till huvudinnehåll

ZTestw_z - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

ZTestw_z - skript- och diagramfunktion

ZTestw_z() returnerar det aggregerade z-värdet för en värdeserie.

Funktionen gäller z-test där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:  

ZTestw_z (weight, value [, sigma]) 

Return data type: numerisk

Arguments:  

Argument Beskrivning
value Värdena bör returneras per value. För stickproven förutsätts medelvärdet 0. Om testet ska utföras kring ett annat medelvärde dras det värdet av från stickprovsvärdena.
weight Varje stickprovsvärde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight.
sigma Om standardavvikelsen är känd kan den anges i sigma. Om sigma inte är angivet används den aktuella standardavvikelsen för stickproven.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Example:  

ZTestw_z( Weight, Value-TestValue)