Gå till huvudinnehåll

Exempel på användning av chi2-testfunktioner i diagram

PÅ DEN HÄR SIDAN

Exempel på användning av chi2-testfunktioner i diagram

Funktioner av typen chi2-test används för att hitta värden associerade med statistisk analys med chi2. I det här avsnittet beskrivs hur du kan bygga visualiseringar med hjälp av stickprovsdata för att hitta värdena för fördelningstestfunktionerna med chi2 som finns i Qlik Sense. Se de individuella avsnitten för chi2-test-diagramfunktionerna för beskrivningar av syntax och argument.

Ladda data för exemplen

Det finns tre uppsättningar med stickprovsdata som beskriver de tre olika statistiska stickproven som laddas till skriptet.

Gör följande:

 1. Skapa en ny app.
 2. I laddningen anger du följande:

  // Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.

  Sample_1:

  LOAD * inline [

  Grp,Grade,Count

  I,A,15

  I,B,7

  I,C,9

  I,D,20

  I,E,26

  I,F,19

  II,A,10

  II,B,11

  II,C,7

  II,D,15

  II,E,21

  II,F,16

  ];

  // Sample_2 data is pre-aggregated: If raw data is used, it must be aggregated using count()...

  Sample_2:

  LOAD * inline [

  Sex,Opinion,OpCount

  1,2,58

  1,1,11

  1,0,10

  2,2,35

  2,1,25

  2,0,23 ] (delimiter is ',');

  // Sample_3a data is transformed using the crosstable statement...

  Sample_3a:

  crosstable(Gender, Actual) LOAD

  Description,

  [Men (Actual)] as Men,

  [Women (Actual)] as Women;

  LOAD * inline [

  Men (Actual),Women (Actual),Description

  58,35,Agree

  11,25,Neutral

  10,23,Disagree ] (delimiter is ',');

  // Sample_3b data is transformed using the crosstable statement...

  Sample_3b:

  crosstable(Gender, Expected) LOAD

  Description,

  [Men (Expected)] as Men,

  [Women (Expected)] as Women;

  LOAD * inline [

  Men (Expected),Women (Expected),Description

  45.35,47.65,Agree

  17.56,18.44,Neutral

  16.09,16.91,Disagree ] (delimiter is ',');

  // Sample_3a and Sample_3b will result in a (fairly harmless) Synthetic Key...

 3. Klicka på l för att ladda data.

Skapa visualiseringar för chi2-test-diagramfunktioner

Example: Exempel 1

Gör följande:

 1. I dataimporten klickar du på för att komma till appvyn. Klicka sedan på det ark som du skapade tidigare.

  Arkvyn öppnas.

 2. Klicka på @ Redigera ark för att redigera arket.
 3. Från Diagram lägger du till en tabell och från Fält lägger du till Grp, Grade och Count som dimensioner.

  Den här tabellen visar dina stickprovsdata.

 4. Lägg till ytterligare en tabell med följande uttryck som en dimension:

  ValueList('p','df','Chi2')

  Nu används funktionen för syntetiska dimensioner för att skapa etiketter för dimensionerna med namnen på de tre chi2-test-funktionerna.

 5. Lägg till följande uttryck i tabellen som ett mått:

  IF(ValueList('p','df','Chi2')='p',Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),

  IF(ValueList('p','df','Chi2')='df',Chi2Test_df(Grp,Grade,Count),

  Chi2Test_Chi2(Grp,Grade,Count)))

  Detta gör att resultatvärdet för varje chi2-test-funktion sätts in i tabellen jämte dess associerade syntetiska dimension.

 6. Ställ in Talformat för måttet på Tal och 3Gällande siffror.
Tips: I uttrycket för måttet kan du använda följande uttryck istället: Pick(Match(ValueList('p','df','Chi2'),'p','df','Chi2'),Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),Chi2Test_df(Grp,Grade,Count),Chi2Test_Chi2(Grp,Grade,Count))

Resultat:

Resultattabellen för chi2-test-funktionerna för Exempel 1-data kommer att innehålla följande värden:

p df Chi2
0.820 5 2.21

Example: Exempel 2

Gör följande:

 1. I arket som du redigerade med Exempel 1 lägger du till en tabell från Diagram och från Fält lägger du till Sex, Opinion och OpCount som dimensioner.
 2. Gör en kopia av resultattabellen från Exempel 1 genom att använda kommandona Kopiera och Klistra in. Redigera uttrycket i måttet och ersätt argumenten i alla tre chi2-test-funktioner med namnen på fälten som användes i data för Exempel 2, till exempel: Chi2Test_p(Sex,Opinion,OpCount)

Resultat:

Resultattabellen för chi2-test-funktionerna för Exempel 2-data kommer att innehålla följande värden:

p df Chi2
0.000309 2 16.2

Example: Exempel 3

Gör följande:

 1. Skapa två ytterligare tabeller på samma sätt som i exemplen för data i Exempel 1 och 2. Använd följande fält som dimensioner i dimensionstabellen: Gender, Description, Actual och Expected.
 2. I resultattabellen använder du namnen på fälten som användes i data för Exempel 3, till exempel: Chi2Test_p(Gender,Description,Actual,Expected)

Resultat:

Resultattabellen för chi2-test-funktionerna för Exempel 3-data kommer att innehålla följande värden:

p df Chi2
0.000308 2 16.2