Gå till huvudinnehåll

RangeTextCount - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

RangeTextCount - skript- och diagramfunktion

RangeTextCount() returnerar antalet textvärden i ett uttryck eller fält.

Syntax:  

RangeTextCount(first_expr[, Expression])

Return data type: heltal

Arguments:  

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument Beskrivning
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Examples and results:  

Exempel Resultat
RangeTextCount (1,2,4)

Returnerar 0

RangeTextCount (5,'abc') Returnerar 1
RangeTextCount (null( ))

Returnerar 0

Exempel med uttryck:

RangeTextCount (Above(MaxString(MyField),0,3))

Returnerar antal textvärden i de tre resultaten av MaxString(MyField)-funktionen som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.

Data som används i exempel:

Tips: Inaktivera sortering för MyField för att vara säker på att exemplet fungerar.
MyField MaxString(MyField) RangeTextCount(Above(Sum(MyField),0,3))
10

10

0
abc abc 1
8 8 1
def def 2
xyz xyz 2
9 9 2

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

null()

'xyz'

9

] ;