Gå till huvudinnehåll

RangeMissingCount - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

RangeMissingCount - skript- och diagramfunktion

RangeMissingCount() returnerar antalet icke-metriska värden (inklusive NULL) i uttrycket eller fältet.

Syntax:  

RangeMissingCount(first_expr[, Expression])

Return data type: heltal

Arguments:  

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument Beskrivning
first_expr

Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska räknas.

Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller det intervall med data som ska räknas.

Examples and results:  

Exempel Resultat
RangeMissingCount (1,2,4)

Returnerar 0

RangeMissingCount (5,'abc') Returnerar 1
RangeMissingCount (null( ))

Returnerar 1

Exempel med uttryck:

RangeMissingCount (Above(MinString(MyField),0,3))

Returnerar antalet icke-numeriska värden i de tre resultaten av MinString(MyField)-funktionen som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.

Tips: Inaktivera sortering för MyField för att vara säker på att exemplet fungerar.
MyField RangeMissingCount(Above(MinString(MyField),0,3)) Explanation
10 2 Returnerar 2 eftersom det inte finns några rader ovanför den här raden, så två av de tre värdena saknas.
abc 2 Returnerar 2 eftersom det bara finns 1 rad ovanför den aktuella raden och den aktuella raden är icke-numerisk ("abc").
8 1 Returnerar 1 eftersom 1 av de 3 raderna inkluderar ett icke-numeriskt värde ("abc").
def 2 Returnerar 2 eftersom 2 av de 3 raderna inkluderar icke-numeriska värden ("def" och "abc").
xyz 2 Returnerar 2 eftersom 2 av de 3 raderna inkluderar icke-numeriska värden (" xyz" och "def").
9 2 Returnerar 2 eftersom 2 av de 3 raderna inkluderar icke-numeriska värden (" xyz" och "def").

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

'def'

'xyz'

9

] ;