Gå till huvudinnehåll

Round - skript- och diagramfunktion

Round() returnerar resultatet av avrundning av ett tal uppåt eller nedåt till närmaste multipel av step som förskjuts av offset -talet.

Om det tal som ska rundas av ligger exakt mitt i ett intervall sker avrundningen uppåt.

Syntax:  

Round(x[, step[, offset]])

Return data type: numeriska

Observera: Om du rundar av ett flyttalsnummer kan felaktiga resultat visas. De här avrundningsfelen uppstår eftersom flyttalsnummer återges med ett ändligt antal binära siffror. Resultaten beräknas därför med hjälp av ett tal som redan är avrundat. Om dessa avrundningsfel påverkar ditt arbete multiplicerar du talen för att omvandla dem till heltal innan du avrundar.

Arguments:  

Argument Beskrivning
x Indatatal.
step Intervallsteg. Standardvärdet är 1.
offset

Definierar basen för stegintervallet. Standardvärdet är 0.

Examples and results:  

Exempel Resultat

Round(3.8 )

Returnerar 4

I det här exemplet är storleken på steget 1 och basen på stegintervallet 0.

Intervallen är ...0 <= x <1, 1 <= x < 2, 2<= x <3, 3<= x <4...

Round(3.8,4 )

Returnerar 4

Round(2.5 )

Returnerar 3. Avrundat uppåt eftersom 2,5 är exakt hälften av standardstegintervallet.

Round(2,4 )

Returnerar 4. Avrundat uppåt eftersom 2 är exakt hälften av stegintervallet 4.

I det här exemplet är storleken på steget 4 och basen på stegintervallet 0.

Intervallen är ...0 <= x <4, 4 <= x <8, 8<= x <12...

Round(2,6 )

Returnerar 0. Avrundat nedåt eftersom 2 är mindre än hälften av stegintervallet 6.

I det här exemplet är storleken på steget 6 och basen på stegintervallet 0.

Intervallen är ...0 <= x <6, 6 <= x <12, 12<= x <18...

Round(3.88 ,0.1)

Returnerar 3,9

I det här exemplet är storleken på steget 0,1 och basen på stegintervallet 0.

Intervallen är ... 3.7 <= x <3.8, 3.8 <= x <3.9, 3.9 <= x < 4.0...

Round(3.88 ,5)

Returnerar 5

Round(1.1 ,1,0.5)

Returnerar 1,5

I det här exemplet är storleken på steget 1 och basen på stegintervallet 0,5.

Intervallen är ...0.5 <= x <1.5, 1.5 <= x <2.5, 2.5<= x <3.5...