Gå till huvudinnehåll

Floor - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

Floor - skript- och diagramfunktion

Floor() rundar av ett tal nedåt till närmaste multipel av det step som förskjuts av offset -talet.

Jämför med funktionen ceil, som rundar av indatatal uppåt.

Syntax:  

Floor(x[, step[, offset]])

Return data type: numerisk

Arguments:  

Argument Beskrivning
x Indatatal.
step Intervallsteg. Standardvärdet är 1.
offset

Definierar basen för stegintervallet. Standardvärdet är 0.

Examples and results:  

Exempel Resultat

Floor(2.4)

Returnerar 2

In this example, the size of the step is 1 and the base of the step interval is 0.

The intervals are ...0 <= x <1, 1 <= x < 2, 2<= x <3, 3<= x <4....

Floor(4.2)

Returnerar 4

Floor(3.88 ,0.1)

Returnerar 3,8

I det här exemplet är storleken på intervallet 0,1 och basen på intervallet 0.

Intervallen är ... 3.7 <= x < 3.8, 3.8 <= x < 3.9, 3.9 <= x < 4.0...

Floor(3.88 ,5)

Returnerar 0

Floor(1.1 ,1)

Returnerar 1

Floor(1.1 ,1,0.5)

Returnerar 0,5

I det här exemplet är storleken på steget 1 och förskjutningen 0,5. Det innebär att basen på stegintervallet är 0,5 och inte 0.

Intervallen är ...0.5 <= x <1.5, 1.5 <= x < 2.5, 2.5<= x <3.5,...