Gå till huvudinnehåll

Only - diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

Only - diagramfunktion

Only() returnerar ett värde om det finns ett, och endast ett, möjligt resultat från aggregerade data. Till exempel returnerar en sökning efter den enda produkten med styckpriset =9 NULL om fler än en produkt har styckpriset 9.

Syntax:  

Only([{SetExpression}] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Genom att använda TOTAL [<fld {.fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Definiera aggregeringens omfattning

Tips: Använd Only() när du vill ha ett NULL-resultat om det finns flera möjliga värden i exempeldata.

Examples and results:  

Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19
Exempel Resultat

Only({<UnitPrice={9}>} Product)

BB, eftersom detta är den enda Product som har ett UnitPrice på "9".

Only({<Product={DD}>} Customer)

B, eftersom den enda Customer som säljer en Product som heter ”DD”.

Only({<UnitPrice={20}>} UnitSales)

Det finns 2 UnitSales där UnitPrice är 20, eftersom det enbart finns ett värde för UnitSales där UnitPrice = 20.

Only({<UnitPrice={15}>} UnitSales)

NULL, eftersom det finns två värden för UnitSales där (UnitPrice) = 15.

Data som används i exempel:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');