Gå till huvudinnehåll

Redigera ett originalmått

När du uppdaterar ett original återspeglas ändringarna i alla förekomster och alla visualiseringar som använder det.

Gör följande:

 1. Klicka på @ Redigera ark i verktygsfältet i arkvyn.

  Resurspanelen öppnas på vänster sida.

 2. Klicka på é för att visa originalen.
 3. Klicka på det mått som du vill redigera.

  Förhandsgranskningen öppnas.

 4. Klicka på Edit längst ned i förhandsgranskningen.

  Om måttet används på ett ark visas en dialog där du informeras om att eventuella ändringar i originalmåttet kommer att tillämpas på alla instanser på arken.

 5. Klicka på OK.

  Dialogen Redigera mått öppnas, och du kan uppdatera uttrycket, namnet, beskrivningen, färgen och taggarna.

 6. Klicka på Spara.

Måttet är nu uppdaterat.

Tips: Du kan även redigera ett original från förhandsgranskningen. Du kan öppna förhandsgranskningen genom att klicka på något av originalen.