Gå till huvudinnehåll

Styla en app

Du kan ändra appens standardutseende. Den valda layouten tillämpas på samtliga ark i appen. När appen väl har publicerats kan du inte ändra dess layout.

Följande layoutalternativ finns:

 • Ändra riktningen för tecken i text- eller talsträngar
 • Ändra standardtema för appar
 • Ändra bakgrundsfärgen för arkrubrikerna
 • Ändra teckenfärgen för arkrubrikerna
 • Lägga till och justera en bild, till exempel en logotyp.
Tips:

Fler layoutalternativ kan tillämpas på en app av utvecklare via anpassade temakomplement.

Tabeller har stöd för anpassad formatering. Anpassad tabellformatering åsidosätter appformateringen.

Öppna appalternativ

Du kan öppna appalternativen överallt i en opublicerad app. Det spelar ingen roll om du utforskar och upptäcker data, bygger en datamodell eller arbetar med data storytelling.

Gör följande:

 • Klicka på i en opublicerad app och klicka sedan på V för att öppna appalternativ.

 • Klicka på E för att stänga appalternativen.

Observera: Om du använder en mobil enhet är appalternativen inte tillgängliga.
Observera: Från och med Qlik Sense June 2018 är inte appalternativ tillgängliga i publicerade appar, även om anpassade säkerhetsregler har definierats med åtgärden UppdateraApp-resurser.

Ändra läsriktningen

Gör följande:

 1. Klicka på i en opublicerad app och klicka sedan på V för att öppna appalternativ
 2. Under Utseende > Höger till vänster väljer du eller Av.
Observera: Om en visualisering delas med Qlik Sense-diagram påverkas även läsriktningen i det delade diagrammet om du ändrar läsriktningen i appen. Mer information finns i Läsriktningen är felaktig för mitt delade diagram.

Ändra standardtema för appar

I en opublicerad app kan du ange att ett av Qliks standardteman ska användas som apptema. Det gör du i listrutan Apptema. Det går även att använda alla anpassade teman som du har skapat och installerat.

Standardtemana för Qlik är: 

 • Sense Classic – ger en mer kompakt objektvy och begränsar avståndet mellan dem.
 • Sense Focus – justerar utfyllnaden och avstånden runt objekt och ger specificerade utrymmen för rubriker.
 • Sense Breeze – bygger på Sense Focus men har andra färginställningar.

Gör följande:

 1. I en opublicerad app klickar du på och sedan på V för att öppna appalternativ.
 2. Välj temat som ska användas i listrutan Apptema.
Observera: Du kan inte ändra teman i publicerade appar.

Anpassade teman

Det går även att skapa anpassade teman baserat på företagets standarder. Med teman blir det möjligt att skapa en exakt layout för en app genom att ändra färger, lägga till bilder och bakgrunder samt specificera teckensnitt, teckenstorlek, teckengrovlek och teckenstilar på global eller detaljerad nivå i appen. Du kan även definiera färgpaletter och anpassa specifikationerna för marginaler, utfyllnad och avstånd.

Tips: Anpassade teman är inte beroende av appen. Det innebär att om du till exempel ändrar färgerna som har definierats i ett anpassat tema uppdateras dessa i alla appar som använder temat, även om appen har publicerats.

När du har skapat ett anpassat tema lagrar du det som ett komplement i Qlik Sense. JSON-filen och alla övriga resurser, som CSS-filer, komprimeras och importeras som komplement i Qlik Management Console (QMC). På så sätt blir det möjligt att lägga till säkerhetsregler i QMC och styra vilka teman specifika användare har tillgång till.

Anpassade teman visas under Anpassat i listrutan Apptema.

App theme drop-down menu.

Ändra färger

Arkrubrikens bakgrundsfärg kan ställas in som en färg eller som en övertoning mellan färger (gradient) genom att välja två färger. Arkrubrikens teckensnitt kan bara ställas in som en färg.

Observera: Om du använder en mobil enhet visas arkrubrikens bakgrundsfärg som en färg även om två färger har ställts in.

Det finns följande alternativ när du väljer färger: 

 • Välj en färg från paletten med standardfärger.
 • Ange en hexadecimal färgkod genom att skriva sex tecken i indatafältet #.
 • Klicka på paletten för att visa fler färgalternativ:
  • Klicka på färghjulet när du vill välja färg.
  • Dra i reglaget för att ändra färgens mättnad.

Välja en färg från paletten med standardfärger

Gör följande:

 1. Klicka på S i listrutan med färger.

  Dialogrutan öppnas och standardfärgerna visas.

 2. Klicka på en av färgerna i paletten.

  Färgen väljs.

 3. Klicka utanför dialogrutan.

  Dialogrutan stängs.

Nu har du ställt in en färg genom att välja från paletten med standardfärger.

Färgdialogrutan med paletten med standardfärger och en blå färg vald.

Default color palette.

Skriva in en hexadecimal färg

Gör följande:

 1. Klicka på S i listrutan med färger.

  Dialogrutan öppnas och standardfärgerna visas.

 2. Skriv sex tecken i indatafältet Hex: #.

  Färgen väljs i paletten.

 3. Klicka utanför dialogrutan.

  Dialogrutan stängs.

Nu har du ställt in en färg genom att skriva den sexsiffriga hexadecimala koden.

Använda avancerade alternativ för färg

Gör följande:

 1. Klicka på S i listrutan med färger.

  Dialogrutan öppnas och standardfärgerna visas.

 2. Klicka på Ü längst ned i dialogrutan.

  Dialogrutan ändras och visar de avancerade alternativen.

 3. Gör ett av följande:

  • Klicka på färghjulet.

   Färgen ändras och den hexadecimala färgkoden uppdateras.

  • Dra i reglaget.

   Mättnaden ändras och den hexadecimala färgkoden uppdateras.

  I båda fallen väljs en färg.

 4. Klicka utanför dialogrutan.

  Dialogrutan stängs.

Nu har du ställt in en färg med hjälp av färghjulet och/eller reglaget.

Färgdialogrutan med de avancerade alternativen och en blå färg vald.

Color wheel.

Lägga till en bild

Du kan lägga till en bild till arkrubriken, till exempel en logotyp. Följande format stöds: .png, .jpg, .jpeg, och .gif.

Gör följande:

 1. Klicka på bildplatshållaren bredvid Bild.

  Mediebiblioteket öppnas.

 2. Klicka på en mapp i mediabiblioteket, exempelvis I appen eller Standard.
 3. Välj den bild som du vill lägga till i arkrubriken.

  En förhandsgranskning av bilden visas.

 4. Klicka på Infoga.

  Bilden läggs till.

 5. Klicka på , eller för att justera bilden: vänster, mitten eller höger.

Nu har du lagt till en bild till arkrubriken och valt justering.