Gå till huvudinnehåll

Ta bort en app

Du kan ta bort en app som du inte längre behöver.

Observera: Från hubben kan du bara ta bort appar som du har skapat men som inte har publicerats än.

Om du har publicerat en app är den publicerade versionen låst och kan endast tas bort från Qlik Management Console. Den publicerade versionen är en kopia av originalappen. Du kan ta bort den ursprungliga versionen från ditt arbete i hubben.

Gör följande:

  1. Tryck längre/högerklicka på appen i hubben och välj Ta bort.

    En bekräftelsedialog öppnas.

  2. Klicka på Ta bort.

    Ett popup-meddelande visas en stund längst ned på skärmen när appen tas bort. Om borttagandet misslyckas visas ett felmeddelande.

Tips:

Du kan ta bort en publicerad app från Qlik Management Console.

Mer information finns i Hantera en Qlik Sense-webbplats: Ta bort appar.

Om en app tas bort av någon annan från strömmen du för närvarande ser på visas ett popup-meddelande där du kan välja att uppdatera applistan.