Inlärning baserad på tidigare användning för insiktsrådgivaren i Qlik Sense Desktop

Insiktsrådgivaren kan analysera en app för att se hur fält används för att skapa diagram. Qlik Precedents Service analyserar appar när insiktsrådgivaren öppnas i en app. Tjänsten undersöker användningen av datafält och originalobjekt i diagram. Detta ger insiktsrådgivaren prejudikat för att besluta om aggregeringar, dimensioner och mått för datamodellen och appen.

Med appanalys undersöks inte data i fälten, endast datatabellerna och fältnamnen och hur de används. Appanalys är aktiverat för alla appar med insiktsrådgivare. Du kan inaktivera insiktsrådgivaren i en app om du inte vill att insiktsrådgivaren ska få några framtida prejudikat från appen.

Inaktivera insiktsrådgivaren i en app

Gör följande:

  1. Klicka på Ò i resurspanelen i arkredigeringsläge.
  2. Klicka på Skapa nytt.
  3. I Namn skriver du DISABLE_INSIGHTS.
  4. I Definition skriver du ett valfritt värde.
  5. Klicka på Stäng.
  6. Uppdatera appen.