Skapa en visualisering med ett anpassat objekt

Du kan förbättra dina appar med anpassade objekt. Anpassade objekt som är tillgängliga är:

Du hittar anpassade objekt i resurspanelen under Extension Anpassade objekt när du redigerar ett ark.

Du kan bygga egna visualiseringskomplement och widgetar i Dev Hub.

Lägga till ett anpassat objekt i ett ark

Du börjar skapa en visualisering genom att dra ett visualiseringskomplement eller en widget till ett ark.

Gör följande:

 1. Klicka på i verktygsfältet.

 2. Klicka på Extension i panelen till vänster när du vill expandera anpassade objekt.
 3. Dra ett visualiseringskomplement eller en widget till arket.

  Du kan antingen släppa det på en tom plats på arket, halvera ytan för en befintlig visualisering eller ersätta en befintlig visualisering.

  Tips: Om du dubbelklickar på ett anpassat objekt läggs det till på arket direkt.
 4. Du kan ändra inställningar som krävs för det anpassade objektet i egenskapspanelen. Inställningar som krävs definieras av komplementets utvecklare. Det kan handla om dimensioner, mått eller andra inställningar.

Du har nu en färdig visualisering som du kan börja använda när du utforskar data i appen.

Begränsningar för komplementpaket kommer från Qlik

När du använder komplement från ett komplementpaket från Qlik finns det några begränsningar jämfört med inbyggda visualiseringar, som stapeldiagram. Följande begränsningar gäller för alla komplement från ett komplementpaket:

 • Visualiseringens användargränssnitt är inte lokaliserat till det språk som Qlik Sense använder.
 • För närvarande stöds inte läsriktningen höger till vänster.
 • För närvarande stöds inte hjälpmedelsfunktioner.
 • Det går inte att redigera visualiseringskomplement från ett komplementpaket från Qlik med Dev Hub.

Följande tabeller visar vilka ytterligare funktioner som stöds, eller inte stöds, för alla komplementpaket. Några funktioner stöds generellt (Y), med några undantag (N), vilket beskrivs i tabellerna över funktionsstöd. I vissa fall är funktionen inte tillämplig för ett komplement (N/A)

 • Utskrift

  Skriva ut en visualisering som gjorts i ett komplement.

 • Qlik NPrinting

  Det finns en Komplement för On-Demand-rapportering. Visualiseringar som gjorts i vissa komplement kan inte användas i Qlik NPrinting-rapporter.

 • Exportera

  Exportera till bild, PDF eller Excel.

 • Storytelling

  Använda en ögonblicksbild av en visualisering skapad med ett komplement i en berättelse.

 • Parallella tillstånd
 • Qlik Sense Mobile offline
 • Qlik Sense Mobile
Funktionsstöd för instrumentpanelspaket
Komplement Utskrift Qlik NPrinting Exportera Storytelling Parallella tillstånd Qlik Sense Mobile Offline Qlik Sense Mobile
Knappar för navigering N/A N/A N/A N/A J J J
Datumväljare N/A N/A N/A N/A J J J
On-Demand-rapportering N/A N/A N/A N/A N/A N/A J
Visa/dölja-behållare N N N N N J J
Behållare med flikar N N J N N J J
Variabelinmatning N/A N/A N/A N/A N/A J J
Dela-knapp N/A N/A N/A N/A N/A J J
Funktionsstöd för visualiseringspaket
Komplement Utskrift Qlik NPrinting Exportera Storytelling Parallella tillstånd Qlik Sense Mobile offline Qlik Sense Mobile
Stapel och yta J J J J J J J
Nyans J J J J J J J
tratt J J J J J J J
Värmekarta J J J J J J J
Multi-KPI J N J J J J J
Nätverk J N J J J J J
V & F-pivot J N/A J J J J J
Radar J J J J J J J
Sankey J J J J J J J
Spaljébehållare N N N N N J J
Ordmoln J N J J J J J