Val i tabeller

Tabeller med tre valda fält i dimensionen

Table with selected fields in a dimension.

Du kan göra val i en tabell genom att klicka på eller rita i dimensionskolumnerna. Måttvärden kan inte väljas. När du gör ett val är det alltid dimensionsvärdena du väljer. Du kan endast göra val i en kolumn åt gången.

Om du vill avmarkera en rad klickar du på den. Bekräfta ett val genom att klicka på m eller utanför visualiseringen. Du kan även trycka på returtangenten. Avbryt genom att klicka på E eller trycka på Esc. Om du bekräftar visas konsekvenserna av ditt val i alla visualiseringar som är associerade med tabellen.

Du kan inte välja dimensionsvärden som är null. Null-värden i en tabell representeras av streck (–). Rader utan giltiga dimensionsvärden tas inte med i valet.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?