Söka i tabeller

I en tabell kan du söka i dimensionskolumnerna och göra val i resultatlistan.

Gör följande:

  1. Klicka på F i den dimensionskolumn som du vill söka i.

    En popup för val visas.

  2. Ange din söksträng.

    Medan du skriver filtreras listan så att enbart matchande element visas.

  3. Gör ett val genom att klicka eller rita.

  4. Bekräfta ditt val.

    Tips: Du kan bekräfta urvalet av alla matchande element genom att trycka på Retur.

Det nya urvalet är aktivt och påverkar även alla visualiseringar med associerad information.

Tips: Du kan ta bort söksträngen genom att klicka på E eller trycka på Esc. Söksträngen tas alltid bort när du trycker på Retur.